Pastor van de week

Elke week een blog

Elke week zal een predikant of een jongerenwerker uit de regio een korte blog verzorgen In deze blog wordt een voorschot genomen op de preek van de zondag die er op volgt Deze preek wordt dan aangeduid als Preek van de Week Lezers van de nieuwsbrief ontvangen deze informatie in de brief die op zaterdag verschijnt