Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Het kan gebeuren dat in een van onze diensten een of meerdere mensen worden bevestigd in het ambt van diaken. In zo’n dienst vragen we of de drie-enige God het werk van de diakenen wil zegenen door zijn Geest aan hen te geven en beloven zij hun werk trouw te doen. We zijn als gemeente blij en dankbaar dat God mensen roept en zo voor zijn gemeente wil zorgen. In dit filmpje wordt uitgelegd hoe Christus voor zijn gemeente wil zorgen en wat het ambt van diaken precies inhoudt.