In 2007 werd in De Rank een congres gehouden met het thema “Noabers”. Daarin stonden 3 W’s centraal:
Wie is je naaste; Wat doe je ervoor en Waarom doe je dat.
15 jaar na dato is het thema nog razend actueel en past precies in het jaar anno nu.
In een aantal bijdragen wordt nader ingegaan op de verschillende facetten van het Noaberschap.

De bijdrage van Roel Sietsma. Sietsma was destijds pastor van de GKv te Grootegast Hij gaat in op de vraag : Hoe zichtbaar is uw naastenliefde? Is het een enge gedachte? Hij stelt : “liefde leeft in relaties” en dus moet er sprake zijn van zelfverloochening