In 2007 werd in De Rank een congres gehouden met het thema “Noabers”. Daarin stonden 3 W’s centraal:
Wie is je naaste; Wat doe je ervoor en Waarom doe je dat.
15 jaar na dato is het thema nog razend actueel en past precies in het jaar anno nu.
In een aantal bijdragen wordt nader ingegaan op de verschillende facetten van het Noaberschap.

De bijdrage van Jan Westert
Westert was destijds directeur van het Menso Altingh College te Groningen
Hij is dagvoorzitter en leidt het congres in met een beschouwing over het thema Noabers Vandaag deel 1.