Niemand kan twee heren dienen: … Jullie kunnen niet God dienen en de mammon.

Matteüs  6: 24 (lees vanaf vers 19)

 

Geld heel de wereld draait om geld. Je kunt namelijk niets betalen met wortelplakken. Had dat wel gekund, dan waren wortels waarschijnlijk zeldzamer geweest, dan dat ze nu zijn. Geld zorgt voor gekke wetten. Bijvoorbeeld dat er een kloof ontstaat tussen mensen. Een kloof tussen arm en rijk. De rijken worden alsmaar rijker en de armen armer. Een paar mensen zijn steenrijk, velen zijn straatarm.

Alles gaat om marktwerking. Vraag en aanbod.

Ik kon daar soms ademloos naar kijken: de standwerkers. Er was weer iets, wat je als kijker absoluut moest hebben. Het leven zou nooit meer hetzelfde zijn. En het is ook nog in de aanbieding. Je krijgt er ook nog een ander dingetje bij. Of de bloemen- en plantenverkoper. Hij stond achter op de laadklep van zijn truck. Hij liep naar binnen, kwam met een aantal planten weer terug en bracht ze aan de vrouw (of aan de man). Je wist niet, dat je het nodig had, en kwam er toch mee thuis.

En toen kwam er zand in de machine. Alles wordt als maar duurder. Het is niet meer te betalen. De huizen niet, de zorg niet. Ergens moet dat geld toch blijven. En de rijken werden rijker.

Geld maakt niet gelukkig. We weten het allemaal. En toch jagen we het na. Je hoeft niet te zwemmen in het geld, maar pootjebaden is wel zo handig. Wist je dat er een schip met geld bij Briltil lag? Alleen de bodem was doorgeroest.

Jaag het koninkrijk van de hemel na. Doe dat in plaats van je zorgen te maken over vandaag en morgen. Over eten en kleren. Verzamel je schatten in de hemel. Daar zijn er geen gevaren. Geen rovers en er is geen tijd, die je spullen waardeloos kan maken. Als je niet vastzit aan je geld, kan je het ook gemakkelijker weggeven. Doe dat, terwijl je weet, dat je Vader in de hemel elke dag voor je zorgt.

Jezus brengt het zo gemakkelijk. Uit zijn mond klinkt het zo logisch.
Je weet toch, dat God voor je zorgt? Twee heren dienen dat lukt niet.
Het is zo waar.
Maar ik merk in mijn leven steeds de spagaat.
Hoe ik God wil dienen en mijzelf tevreden wil houden.
Twee heren dienen, van twee walletjes eten.
Het kan niet, maar mijn ene been staat in de hemel en de andere midden op deze aarde.  Dan wordt het toch lastig.
Ik zal moeten kiezen: welk been laat ik staan?

 

Kostbare momenten zijn onbetaalbaar

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Pink Floyd, Money:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):