Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen.
Veel rijken gooiden veel geld in de kist.
Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans.
Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Marcus 12:41-44

De levensles ‘gul geven’ wordt op 40dagenhierennu.nl zo omschreven:

‘We mogen leven in het besef dat we dingen niet ‘bezitten’ maar in gebruik hebben gekregen om er goed mee te doen.
Het evangelie vormt een onuitputtelijke bron om overvloedig te delen met anderen.
Zo’n leven van vrijgevigheid is een krachtig getuigenis van onze gulle God.’

Wanneer het gaat over ‘gul geven’ blijkt daar steeds Gods eigen vrijgevige liefde aan ten grondslag te liggen.
God geeft je rijkdom (geloof, zegen, vergeving, gaven e.v.a.) zodat jij in alles vrijgevig kan zijn.
Zo komt Hij naar je toe en zo mag jij op jouw beurt Hem volgen door om te zien naar je naaste.
Daarnaast komt ook steeds naar voren dat geven een krachtig getuigenis is.
Denk aan hoe Paulus de ontvangst van de door hem georganiseerde collecte in Jeruzalem omschrijft: de joden in Jeruzalem zullen de gift van de christenen uit de heidenen zien als een teken dat de gevers het evangelie van Christus gehoorzaam zijn en zullen God daarvoor uitbundig danken (Zie 2 Kor. 9:11-13).
Zo keert wat God aan jou geeft via een ander weer terug naar Hem in de vorm van dank – en lof.
Een schitterende kringloop van overvloed tot eer van God!

In dit gedeelte is Jezus richting zijn leerlingen heel kritisch over de tempeldienst.
De gebouwen en de collectes zijn indrukwekkend!
Alle weelde straalt uit: God is met ons! Jezus kijkt verder, want tegelijk scharrelt er ook een arme weduwe rond.
Hij vindt anders dan anderen die grote bedragen weinig indrukwekkend en de bijdrage van de weduwe, die van haar tekort geeft, schat hij juist wel op waarde!
Alsof Hij wil zeggen: wat is liefde voor God waard zonder liefde voor je naaste?

 

Is dit niet het vasten (vul in: gul geven) dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?

Jesaja 58:6-7

 

"Opkomen voor de armen is geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid" (citaat van Gregorius de Grote)

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: J.J. Cale, Money Talks

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):