Dat is uw roeping: ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven.
Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam.

1 Petrus 2: 21, 22

Hoe vaak heb je in je leven al iets nagedaan? Iemand doet het je voor hoe het moet en jij mag daarna. Als de ander het doet, lijkt het allemaal zo simpel. Als je het dan zelf moet doen, dan is het niet zo eenvoudig.

Deze tijd is er om na te denken over je eigen leven en dat te spiegelen aan het leven van Jezus. Hij is ons voorgegaan, wij volgen Hem. We zetten onze voeten in zijn spoor. Maar onze voeten zijn veel kleiner dan de voeten van Jezus.

Het voorbeeld dat Jezus ons naliet is zo overweldigend. Bij Hem is er geen sprake van zonde. Hij gaat met God om, zoals het hoort te zijn. Maar ja het is dan ook zijn Vader. Hij benadert de mensen, zoals het moet. Hij respecteert de werken van Vader, dus ook de schepping. Hij is volmaakt mens. Over zijn lippen geen leugen. En dan ook nog de weg van vernedering gaan. Vrijwillig. Lijden, om ons. Om jou en mij. Het is veel te groot. Daar kunnen we nooit aan tippen.

En toch hoor je: doe het maar na. Probeer het maar. Blijf weg van de zonde. Pas op je woorden. Durf de minste te zijn. Ook als het zorgt voor lijden.

Eenvoudig is het zeker niet. Bij Jezus lijkt het zo simpel. Gooi het bijltje er niet bij neer, omdat je moedeloos bent. Misschien is dat je eerst reactie: dit lukt toch niet. Dit lukt nooit. Waarom zou ik er aan beginnen? Maar je bent geroepen. Doe het toch. Blijf het proberen. Je wordt er een beter mens van. Stapje voor stapje, jou voeten in de sporen van Jezus.

 

God heeft mij geroepen om het voorbeeld van Jezus te volgen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Luisterlied

 

Podcast van de dag: