Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad diep voorovergebogen:

‘Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan!
Maar laat het niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.’

Matteüs 26:39

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Jacqueline van der Waals

 

Ik weet zeker dat jullie Jezus’ woorden hebben herkend.
Al was ’t maar omdat ‘de voorbijgaande beker’ spreekwoordelijk is geworden.

En ik weet net zo zeker dat jullie die quote van dat lied hebben herkend.
‘Wat de toekomst brengen moge’, ja.

Bij begrafenis en doop, op trouwdagen en belijdenisfeesten – in elke liturgie kun je dit lied kwijt.
En: oud en jong zingt het graag – op welke melodie dan ook 😉

Hoewel?
Een heel enkele keer bromt er een echtgenoot of nabestaande als deze liedsuggestie wordt gedaan.
‘Volgen zonder vragen’?
‘Zie, ik vraag U niet waarom’?
‘Wil mij als een kind behand’len’?

Tja, wat zing je eigenlijk?
Want de dingen die Jacqueline dichtte, strijken ons haast stuk voor stuk tegen de haren in.

Ik heb wel vragen, namelijk!
En ik wil absoluut weten waarom bepaalde dingen wel of niet gebeuren!
En ‘als een kind behandeld worden’ – ik ben geen kind meer!

Ja.
O…

En dan nu naar Jezus.
Hij heeft, vergeleken met ons, één voordeel in z’n doodsangst.
Hij weet waarom.
Hij kent het plan en het doel.

En?
Wordt het daar beter van?
Makkelijker?

Te weten dat jij gruwelijk dood zult gaan voor mensen die daar totaal niet op zitten te wachten?
Mensen ook van wie het gedrag Hem de maag laat omdraaien?

Nou, bepaald niet dus.
In elk geval op dat moment lijkt Jezus alles beter te vinden dan dat wat Hem te wachten staat.

Z’n vrienden hebben geen woorden voor Hem.
Uit de hemel klinkt geen antwoord – nu even niet.

Maar als refrein klinkt drie keer uit de mond van Gods Zoon dit: ‘Vader (!), laat het gebeuren zoals U het wilt’.

Want je mag vragen.
Ook naar het waarom.
En je bent – ongetwijfeld – te groot geworden om nog kind te zijn.

Dat was het punt van Jacqueline niet – en nog veel minder dat van Jezus.

Het punt is: Hij is de Vader.
Hij heeft een plan – met een goede afloop.

En dan mag je Hem alles vragen.
Maar durf daarbij dan ook te worden als een kind – en het roer in zijn handen te laten.

Grote mensen die klein (willen) worden.
Gruwelijk moeilijk kan dat zijn.

Maar als je ’t van één leren kunt, dan van Jezus.
En je weet: uiteindelijk kwam het goed…

 

Ik vind het maar lastig om God blind te vertrouwen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luister- & meezinglied: Wat de toekomst brengen moge:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):