We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is.
Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken.
Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen.
Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen.
Wie de gave heeft te troosten, moet troosten.
Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.
Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.
Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn.

Romeinen 12:6-8

We worden allemaal geroepen om de zegen die we van God ontvangen door te geven, om tot zegen te zijn. Maar we moeten niet allemaal hetzelfde doen. Want we hebben niet allemaal dezelfde gaven gekregen. Wat is het mooi dat we op zoveel verschillende manieren tot een zegen kunnen zijn.
Wat is de Heilige Geest ook in dit opzicht creatief! Paulus noemt verschillende gaven die Hij aan mensen geeft.

Profeteren: dat je Gods Woord toepast op het leven van anderen, zodat die daardoor wordt opgebouwd. De ander krijgt dan het gevoel: God spreekt me via jou aan op een manier die helemaal past bij mijn situatie. Wat een zegen kun je zijn als je deze gave hebt ontvangen.

Een ander cadeau van de Geest is: bijstand verlenen, helpen. Dan klinkt heel makkelijk; helpen kan iedereen. Maar toch zijn er mensen die het op een bijzondere manier in zich hebben, dat ze oog hebben voor de hulp die mensen nodig hebben. Wat een zegen kun je daarmee verspreiden! Anderen hebben de gave van het onderwijzen: zij kunnen de leer van de Bijbel heel helder overbrengen.

Troosten, dat is de volgende gave die Paulus noemt. Dat kan zijn: bemoedigen, maar ook: waarschuwen. Wat is het mooi als jij de ander kunt helpen met een woord van bemoediging of een welgemeende waarschuwing. Sommigen hebben de gave van het weggeven. Iedereen moet dat trouwens leren: delen met anderen. Maar sommigen hebben in het bijzonder de gave om vrijgevig te zijn en van hun materiele overvloed te delen met anderen.

De volgende gave: leiding geven. Dat is dat je goed bent in organiseren en dat je anderen daar goed in kunt meenemen. Ook met die gave kun je veel zegen verspreiden.

Barmhartigheid is de laatste gave die Paulus noemt: dat je omziet naar mensen die ziek zijn of eenzaam, naar mensen die arm zijn of in rouw.

Je kunt op verschillende manieren naar zo’n lijstje kijken.
Je kunt jezelf erin spiegelen: welke van deze cadeaus heb ik gekregen?
Of gaf de Geest mij nog iets anders?
Hoe kan ik tot zegen zijn?

Je kunt dit lijstje ook gebruiken om dankbaar te kijken naar de zegeningen die jij van anderen hebt ontvangen of die je in de gemeente ontvangt.
Zo tel je je zegeningen.

 

Anderen zien mijn gaven beter dan ikzelf

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Veni Sancte Spiritus

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):