Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang.
Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’

Matteüs 14:30

 

Terwijl Petrus in het diepe, donkere en kolkende water wegzakt, schreeuwt hij het uit: ‘Heer, red me!’. Je kunt je in dit verhaal misschien herkennen in het geloofsvertrouwen en/of de twijfel van Petrus, maar je kunt jezelf ook herkennen in de houding van de apostel wanneer hij in andere verhalen eerst handelt en achteraf nadenkt. Op die momenten kan hij zichzelf prima redden en heeft hij geen hulp van anderen nodig.

Dat is ook wat mensen van Jezus verwachten: ‘Als je de Zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af!’ of: ‘Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël, laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen we in hem geloven.’ Dat is het type koning waar de mensen toen en nu naar op zoek zijn: kracht, prestatie, macht en invloed.

De erkenning dat je Jezus als Redder van het kwaad, de zonde en de dood nodig hebt, lijkt ons niet makkelijk af te gaan. Een gebed als ‘Heer, red me’, komt moeizaam over de lippen. Denk bijvoorbeeld aan het gedicht ‘Verzet’ van H. Marsman waarin een stervende het kruis van een priester wegslaat van zijn mond en hem toebijt: ‘neem mijn laatst bezit mij niet af: mijn zonden gaan mee in mijn graf.’ Of de zangeres Patti Smith in het nummer ‘Gloria’: ‘Jesus died for somebody’s sins but not mine’.  Of iets dichter bij huis: ‘Hef jij je handen maar ten hemel, maar red mij niet’ van de zanger Maarten van Roozendaal (Vgl. ook de tekst van het luisterlied!). Met hen herken ik mijzelf in de schreeuwers aan de voet van het kruis: red jezelf!

Maar ook hierin heeft Jezus van Nazaret jouw en mijn bestaan gedeeld. Ook dit doet Hij voor jou en mij: ‘zijn hand uitstrekken naar God en hulpeloos, smekend bidden wat jij en ik moeilijk over onze lippen krijgen: ‘Heer, red mij’! Zichzelf redden is toch wel het minste wat je van Hem mag verwachten, maar de koning van Israël kan zichzelf niet redden. Jezus geeft zijn Geest over aan de Vader in vertrouwen op zijn verlossing. De Geest mag Hem omhoog trekken uit de dood (Romeinen 8:11).

Zo was hij volmaakt toegewijd en gehoorzaam aan de Vader. En zo is Hij jouw redder en voorbeeld: dat zijn wat jij en ik niet willen zijn. We doen ons structureel beter voor dan we zijn. Daarom zegt Paulus dat Jezus voor ons tot zonde is gemaakt, zodat wij door hem rechtvaardig konden worden. (2 Korintiërs 5:21)

Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.
Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd.
En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding
.

Hebreeën 5:7-9

 

Het is moeilijk om Jezus te zien als iemand die zelf gered moest worden

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Randy Newman, Old Man:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):