En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld.
Ze werken niet en weven niet. 

Matteüs 6:28

 

Kijken:
clip The Prom:

 

Luisteren:
de podcastoverdenking van domi Tom W.:

 

Luisteren (en meezingen):
Johnny Cash, Man in Black:

 

En weer luisteren – de podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):