Niemand kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten.
Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.

Matteüs 6:24

 

Hinken op twee gedachten, ik vind het moeilijk om dat te vermijden. Waar vertrouw ik eigenlijk op, op God of op mijn geld? Op God of op mijn eigen inzichten? Op God of de dokter? Op God of op de coronamaatregelen? Op God of… Misschien zeg je: ik vind dit wat te scherp tegenover elkaar gezet. Je kunt toch heel goed op God vertrouwen en tegelijk vertrouwen hebben in de dokter? Of vertrouwen op je eigen inzichten en tegelijk vertrouwen dat God je helpt?

Het is maar wat je bedoelt met het woordje ‘tegelijk’. Als dat woordje maar niet een risicospreiding inhoudt: ik vertrouw op mijn eigen inzichten en mocht ik het dan toch een keer mis hebben, dan heb ik altijd God nog.

De theoloog Dietrich Bonhoeffer houdt ons voor dat we God niet moeten gebruiken als ‘stoplap’ of ‘gatenvuller’. Daarmee bedoelt hij dat we niet pas aan God moeten gaan denken als wij zelf geen oplossingen meer zien.

In de wetenschap kun je God als stoplap gebruiken. Via de wetenschap kunnen we heel veel dingen verklaren, daar hebben we God niet bij nodig. Maar als het gaat om de oorsprong van het leven, daar hebben we geen verklaring voor. En dan komen we aanzetten met God. Hij vult het gat in onze kennis op.

Ook in het gewone leven kan God een stoplap zijn: wij redden onszelf met heel veel dingen, maar als we er echt geen gat meer in zien, of als we oog in oog komen te staan met de dood, dan roepen we God erbij. Bonhoeffer leert ons dat God er juist midden in het gewone, aardse leven en in alle aspecten van het leven erbij is.

Jezus roept ons op om in het gewone leven op God te vertrouwen. Niet op God én op de dokter, op God en óp het geld.  In deze lijdenstijd beleven we hopelijk weer dat we totaal afhankelijk zijn van Jezus, van zijn leven, lijden, sterven en opstanding.

En het gaat in deze wereld om zijn Koninkrijk, dat komt. Dat Koninkrijk is niet iets aan de grens van ons aardse leven. Maar het krijgt gestalte midden in het leven. Het Koninkrijk is het echte leven. Richt je daarop, zegt Jezus, en de rest zal God je bovendien geven. Maak elke dag keuzes die passen bij het Koninkrijk van God.

 

Ik gebruik God vaak als ‘stoplap’.

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Adrian Snell, The Lord’s My Shepherd:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):