Toen wist Jezus dat alles was volbracht, en om de Schrift geheel in vervulling te laten gaan zei hij: ‘Ik heb dorst.’
Er stond daar een vat zure wijn; ze staken er een majoraantak met een spons in en brachten die naar zijn mond.
Nadat Jezus ervan gedronken had zei hij: ‘Het is volbracht.’
Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Johannes 19:28-30

 

Jezus hangt al meer dan zes uur aan het kruis.
Het heeft drie uren duisternis achter de rug.
Dat was het ergste: behalve door mensen was Hij ook door God verlaten.
Maar het werd weer licht.
En Jezus weet dat nu alles volbracht is.

Om dat te kunnen zeggen, vraagt Hij om een verfrissing.
Hij kan namelijk bijna niet meer praten, als gevolg van de urenlange marteling.
Daarom fluistert Hij met schorre stem: ‘Ik heb dorst.’
Want Hij wil met krachtige stem kunnen uitroepen dat het volbracht is.

Wat is er volbracht?

Jezus heeft de Schrift volbracht, schrijft Johannes.
Dat is, anders gezegd: het reddingsplan van God dat in de Bijbel staat opgetekend.
Jezus is naar de aarde gekomen om mensen te redden.
En nu is Hij daarmee klaar.

Met zijn uitroep ‘Het is volbracht’ brengt Hij dus eindrapport uit aan zijn Vader.
Hij had dat ook al gedaan in zijn gebed, vlak voor Hij gearresteerd werd: ‘Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt’ (Johannes 17:4).

Jezus is dus vooral gekomen om God groot te maken.
Hij kwam naar de aarde om zijn Vader te verheerlijken.
Dat het reddingsplan nu afgerond is, betekent eer voor God.

Tegelijk is het heerlijk voor ons.
Want als Jezus alles volbracht heeft, hoef ik niets meer te doen.
Ik kan niets bijdragen aan mijn redding, want Jezus heeft al gezegd dat het klaar is.
Ik hoef alleen maar op mijn knieën te vallen en Jezus te aanbidden.

Jezus zei: ‘Het is volbracht.’
Hij riep het naar de hemel, maar het is ook bestemd voor de aarde.
Iedereen mag het weten: alles is al gedaan.
Waarom willen wij dan toch zo vaak ook nog iets doen?

Het evangelie is zo eenvoudig: Jezus sprak het verlossende woord.
Wij mogen daarin rusten.
Doe je dat?

 

‘Doen’ ligt mij beter dan ‘gedaan’

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Uw genade is mij genoeg:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):