Daarom moest Jezus in alles gelijk worden aan zijn broeders en zusters; alleen dan zou hij in aangelegenheden tussen God en zijn volk een barmhartige en betrouwbare hogepriester zijn, die verzoening bewerkt voor hun zonden.
Juist omdat hij zelf op de proef werd gesteld en het lijden volbracht heeft, kan hij ieder die beproefd wordt bijstaan.

Hebreeën 2:17-18

 

Clip Concussion (2015) – slot:

 

Podcast van domi Tom zelf:

 

Luisterlied: Zie hoe Jezus lijdt voor mij:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):