Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

2 Korintiërs 3:18

Dat wat in het oude testament over de glorie van de God van Israël wordt gezegd, wordt in het nieuwe testament toegepast op Jezus Christus. De heiligheid, glorie, majesteit, luister en heerlijkheid van God zijn ook zichtbaar in zijn Zoon. Denk aan de verheerlijking op de berg (Lucas 9:28–36). Daar schittert het gezicht van Jezus. Niet zoals bij Mozes bij wie het gezicht Gods glorie weerkaatst, maar bij Jezus komt de glans van binnenuit! Paulus heeft het niet voor niets over ‘het evangelie van Christus’ glorie’ (2 Kor. 4:4) en volgens de schrijver van de Hebreeënbrief schittert al Gods luister in zijn Zoon. Hij maakt het ook mogelijk dat jij en ik met onbedekt gezicht die luister en glorie van God mogen zien.

En dat niet alleen: zijn identificatie met ons en plaatsbekleding voor ons in leven, sterven en opstanding laten jou en mij ook delen in zijn glorie. Tegelijk zie je dat vaak nog niet. Je schittert nog lang niet zo mooi als Jezus Christus zelf, het evenbeeld van God. Het is al wel werkelijkheid, maar nog niet zichtbaar. Of om het met Paulus te zeggen: ‘Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God’ (2 Kor. 4:7). De Geest van Christus wil je daarom een leven lang leiden en steeds meer en meer op Jezus laten lijken. Dat is niet iets wat je zelf kunt regelen, maar wat je biddend mag ontvangen.

 

Ik zie weinig van het werk van de Geest die mij steeds meer op Jezus Christus laat lijken

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied You Put Something Better Inside of Me (Stealers Wheel)

 

Podcast van de dag