Jezus zei verder:
‘Verkoop je bezit en geef het geld aan de armen.
Zorg dat je rijk wordt in de hemel.
Want in de hemel raakt je geld nooit op.
Je zult het daar ook nooit verliezen en het zal er nooit gestolen worden.
Leef daarom op zo’n manier dat je rijk wordt in de hemel.

Lucas 12:33-34

Deze week zal het gaan over ‘gul geven’. Geven kan op heel veel verschillende manieren, het kan bijvoorbeeld gaan over het geven van je talent aan de gemeente waar je kerkt, het geven van aandacht aan de mensen om je heen, maar het kan ook heel plat gaan over geld. En dan is de titel van deze column een stelling waar je een hele discussie over op kunt zetten. Een veel gehoorde reactie op deze stelling is ‘maar gelukkig maken ze wel geld!’.
Het is een thema dat we lastig vinden om te bespreken. Je praat ineens over de portemonnee van iemand anders en dat doen we niet zo graag.

En toch … in de Bijbel gaat het ook over geven. In de boeken Leviticus en Numeri kun je lezen dat God het volk opdraagt om 10% van hun opbrengsten te geven. Ik weet dat dat in die tijd ging over de opbrengsten van het land, maar dat was direct de opbrengst waar men van moest leven. Net als bij ons ons salaris. Een tiende van je salaris opzij zetten voor een ander. Dat is nogal wat.
In Lucas 12 lazen we net dat Jezus een oproep doet om je bezit te verkopen en je geld te geven aan de armen. Toch spelen we hier thuis nog niet met het idee om een te koopbord in de tuin te zetten en de opbrengst van ons huis aan de armen te doneren.

Vaak zie je dat Nederland in beweging komt na een bijzondere gebeurtenis. Als er een grote ramp is gebeurd en de samenwerkende hulporganisaties een actiedag houden om hun grote reddingsoperatie te financieren, komt Nederland massaal in actie en blijken Nederlanders best bereid om te delen van wat ze hebben.

Ook Jezus is een grote reddingsoperatie begonnen. En tijdens deze reddingsoperatie, roept Jezus ons op om niet te kijken naar de rijkdom in de vorm van een groot huis of een vette bankrekening, maar Jezus roept ons op om zo te leven dat je rijk wordt in de hemel.
Nu is het de vraag of we allemaal massaal onze spullen moeten verkopen en het geld moeten gaan verdelen onder de armen, maar wel roept Jezus ons op om verantwoord met ons bezit om te gaan. Leven zodat je rijk wordt in de hemel. Daar zit iets in wat lijkt op eerlijk delen. Geven aan de ander die het misschien beter kan gebruiken dan jij. De ander net zo lief hebben als jezelf, ook als het gaat om je bezit en je vermogen.
Jezus gaf het goede voorbeeld. Hij gaf alles wat hij had. Zijn leven. En dat deed hij, zodat wij mogen leven in de wetenschap dat de verstoorde relatie tussen God en mensen is hersteld. Dat we uit mogen zien naar een eeuwig leven.

Als we dat beseffen, dan past het ons om een gevende houding aan te nemen.
Te delen van wat we hebben.

Maar, dat moeten we niet zomaar doen. Laten we daarbij de woorden van 2 Korintiërs 9 : 7 in gedachten houden: ‘Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven.’

 

10% van mijn inkomen geven is echt te veel gevraagd

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Ik ben zo dankbaar, Heer:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):