Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.

Johannes 14:25-26

 

Clip The Matrix (Blue Pill, Red Pill):

 

Podcast van domi Tom zelf:

 

Luisterlied: Johnny Cash, What Is Truth?

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):