Prijs de HEER, mijn ziel, prijs, mijn hart, zijn heilige naam.
Prijs de HEER, mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden.
Hij vergeeft U alle schuld, Hij geneest al uw kwalen,
Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont U met trouw en liefde

Liefdevol en genadig is de HEER Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Niet eindeloos blijft Hij twisten niet eeuwig duurt zijn toorn.
Hij straft ons niet naar onze zonden, Hij vergeldt ons niet naar onze schuld.
Zoals de hoge hemel de aarde overspant zo welft zich zijn trouw over wie hem vrezen.
Zo ver als het oosten is van het westen zo ver heeft Hij onze zonden van ons verwijderd.
Zo liefdevol als een vader is voor zijn kinderen, zo liefdevol is de HEER voor wie Hem vrezen

                                                                                                                              (Psalm 103: 1-4 8-13)

 

A arde                                               B arabbas                            W inst

V erdriet                                           R echtzaal                            I ndividu

O nschuldig                                     O vergave                            J ezus

N acht                                               O ordeel                              N avolging

D iscipel                                           D ood

M acht

A llen

A lleen

L ijden

 

Brood en wijn voedt mijn geloof

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Aan uw tafel

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):