Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.

Matteüs 18:35

Sinds mijn studententijd ben ik dankzij het lezen van de dichter-theoloog Willem Barnard gefascineerd geraakt door het kerkelijk jaar. Het kerkelijk jaar helpt mij om de zondagen met elkaar te verbinden en om dat wat je viert en waar je naar toeleeft steeds meer te verenigen met je dagelijkse leven. In onze kerken is de laatste jaren meer aandacht gekomen voor het liturgisch jaar. Met name tijdens de adventsperiode en de 40 dagentijd.

De 40 dagen staan voor inkeer, stilte, biechten en bezinning. Dat is ook de inzet van ‘aswoensdag’. De gelovige krijgt dan een askruisje op het voorhoofd en hoort de woorden: ‘stof ben je, tot stof keer je terug’ (Genesis 3:19). Het is dus allesbehalve een vrolijke periode. Toch is dat bevrijdend. Bij Jezus hoef je niet ‘de beste versie van jezelf’ te zijn, te shinen of te presteren. Als er in de kerk ook niet over zonde, vergeving en genade gesproken mag worden, wordt ook dat een nepwereld.

De 40 dagentijd wil je helpen om eerlijk naar je hart te kijken. In het bijzonder naar dat wat onder jouw gedrag ligt aan ongeduld, haat, arrogantie, zucht naar erkenning, egoïsme, als God willen zijn. Dat inkijkje is geen pretje, maar het laat daardoor tegelijk even sterk Gods liefde voor zondaren zien. Zondaars waarop Jezus zijn kerk en koninkrijk wil bouwen. Dat mag jouw liefde voor God en jouw geloof in de kracht van genade laten groeien. Genade die verder gaat dan dat de verwijtbare daad niet meer aan jou wordt toegerekend. Het wordt ook weggedaan zodat je opnieuw jouw leven kan toewijden aan God. Zo overwint God door Jezus Christus in verleden, heden (als jij op jouw beurt kan vergeven) en toekomst het kwaad door te vergeven.

Lees met dat idee nog eens Matteüs 18:35. Het is de kern van een verhalend antwoord van Jezus op de vraag van Petrus hoe vaak hij iemand moet vergeven. Het antwoord laat zien dat je van harte en vaker mag vergeven dan je vanuit jezelf bereidt bent om te doen, want de genade die jij geeft, is niets anders dan de genade die aan jou is gegeven.

Er zijn dingen die menselijkerwijs niet te vergeven zijn

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

 

Luisterlied: Why me, Lord? (Kris Kistofferson)

 

 

Podcast van de dag:

Introductie 40dagenhierennu

Dag 1