Jezus kwam in de buurt van de stad Jericho.
Daar zat een blinde bedelaar langs de kant van de weg. …

Toen bleef Jezus staan en zei: ‘Breng die man hier.’

De man kwam, en Jezus vroeg: ‘Wat kan ik voor je doen?’

De blinde man antwoordde: ‘Heer, ik wil weer kunnen zien.’

Jezus zei: ‘Kijk om je heen! Je bent beter geworden dankzij je geloof.’

Meteen kon de man weer zien.
Hij ging met Jezus mee, en hij dankte God.

Lukas 18:35-43

Enkele weken geleden hoorde ik een interview met een directeur van een grote commerciële organisatie die een dag had meegelopen met een verkoper van de straatkrant. Om echt te ervaren hoe het is om deze krant te verkopen, besloot hij zelf een oude jas aan te trekken en een oude muts op te zetten en hij ging bij de uitgang van een winkel staan.
Gelukkig verkocht hij een aantal van zijn kranten, maar hij was vooral aangedaan om de reacties die hij kreeg van het winkelend publiek, die vaak met goed gevulde boodschappentassen naar buiten kwamen. Het incasseren van neerwaardige blikken, teksten in de trant van: ’Ga werken voor je geld’ of ‘Denk je dat ik niets beters te doen heb?’ waren geen uitzondering.

Het gaat me nu even niet om de verkopers van die krant en ook niet over de actie van deze directeur. Het gaat me nu even om ons als winkelend publiek. Ik voel me soms best ongemakkelijk als ik geen krant wil afnemen. En ik heb ook niet altijd tijd om even contact te maken.

Maar nu kijken we even naar Jezus. Hij is weer met zijn vrienden onderweg. Dit keer van Jericho naar Jeruzalem. En daar komt hij deze blinde man tegen. Het zal, met alle respect, vast geen vrolijk gezicht zijn geweest. Iemand die daar elke dag langs de stoffige wegen van Israël zit, in de hoop dat hij wat geld toegestopt krijgt van de passanten. Maar wat zal er vooral ook op hem neergekeken zijn, getuige de reactie van de mensen die met Jezus meeliepen. Ze snauwen hem toe dat hij zijn mond moet houden (vs 39). Alsof Jezus op zo’n vieze blinde man zit te wachten.

Maar dan gebeurt het. Jezus staat stil en geeft juist alle aandacht aan deze blinde man. Jezus, die op weg was van Jericho naar Jeruzalem om de wereld te redden, die dus écht wel iets anders aan zijn hoofd had dan aandacht geven aan deze blinde man … Hij stopt en geeft deze man alle aandacht. Hij gaat in gesprek en geneest de man die meteen weer kan zien.

Het is een gebeurtenis waar we veel van kunnen leren. Een verhaal waar veel personen bij betrokken zijn. Hoe reageren wij als we in de drukte van alle dag mensen met een hulp vraag tegenkomen?
Zijn wij als de snauwende menigte die met Jezus meeliepen of reageren we als Jezus? Staan we stil, geven we tijd en aandacht aan deze mensen en proberen we te helpen waar nodig? Ook als het ons helemaal niet uitkomt?

De directeur die een dag als straatkrantverkoper doormaakte besloot een deel van zijn vermogen  weg te geven en een aantal daklozen een nieuwe kans te geven. Een prachtig gebaar, wat heel goed past bij wat Jezus ons leert, namelijk de ander net zo lief te hebben als onszelf. En als we het moeilijk vinden … laten we dan eens beginnen bij een vriendelijke glimlach, of als deze door een mondkapje niet gezien kan worden, een welgemeend goedendag. En misschien zelfs het kopen van een straatkrant … of … waar je iemand ook maar mee kunt helpen.

Laten we, misschien juist in deze 40 dagen tijd, iets meer doen zoals Jezus deed.
Succes!

 

Omzien naar een ander zoals Jezus dat deed, is voor mij echt teveel gevraagd

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied Toon mijn liefde:

 

Podcast van de dag: