Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.’

Matteüs 5, 3

 

Ben je gelukkig?

Dat is een vraag die niet zo gemakkelijk te beantwoorden is.
Want wannéér ben je gelukkig?
Wat ís eigenlijk geluk?

Jezus verbindt geluk aan het koninkrijk van de hemel.
Het is Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld.
Het is niet een leven in een andere wereld, maar een andere manier van leven in deze wereld.
Het is een leven dat alles te maken heeft met het echte geluk.

Hoe ziet die nieuwe manier van leven eruit?

Je bent nederig van hart.
Het woord dat Jezus gebruikt betekent ‘bedelaar’.
Een bedelaar is iemand die niets heeft.
Hij moet zijn hand ophouden.

Het gaat Jezus erom dat je een bedelaar bent in geestelijk opzicht, dat je beseft dat je tegenover God met lege handen staat, dat je helemaal van Hem afhankelijk bent.

Dat is moeilijk voor mensen die rijk zijn!
Wij hebben zoveel om op te vertrouwen, zoveel om ons veilig bij te voelen, dat het niet gemakkelijk is om met lege handen bij God te komen.
Toch is dat wel de houding om het nieuwe leven, de nieuwe wereld van God, binnen te gaan en het echte geluk te proeven.

Hier is maar één weg: we moeten naar Jezus toe.
Hij die spreekt over geluk, kan ons dat geluk ook geven.
Hij brengt ons ertoe, door zijn Geest, dat we onze handen leeg maken, dat we alles waarop we vertrouwen loslaten.

Weet jezelf een bedelaar.
Groei daarin.
Ga steeds weer naar Jezus toe.
Richt je op Hem, bij wie het echte geluk te vinden is, een leven van vrede en vreugde.

 

Ik sta niet graag met lege handen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Wees mijn verlangen:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):