Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

Matteüs 28:19-20

We kunnen er niet omheen. Over enkele weken is het weer tijd voor de verkiezingen!
Op de radio en TV horen en zien we steeds meer lijsttrekkers van verschillende politieke partijen die hun visie op de toekomst van Nederland met ons delen.
Wij als kiezers mogen er iets van vinden en uiteindelijk onze stem geven aan die persoon of partij waarvan wij vinden dat ze onze idealen het meeste uitdragen.

In deze Coronatijd wordt er op een alternatieve wijze campagne gevoerd, maar misschien kun je je de beelden nog herinneren van lijsttrekkers die met een grote groep mensen achter hen aan, bestaand uit leden van hun partij en lokale politici, op pad gaan om in een stad of dorp met mensen in gesprek te gaan, in de hoop ze te overtuigen van een stem op hun partij.
Ook in de dorpskernen in het Westerkwartier ontkomen we er niet aan.
Als je wilt kun je op de zaterdag voor de verkiezingen met een imposante hoeveelheid flyers en rozen thuis komen.
Alles om de kiezer te overtuigen!

Bij dat beeld van die lijsttrekker moest ik denken aan Jezus en zijn discipelen die rondtrokken door Israël.
Ook zij gingen het land in, juist naar de kleine dorpskernen om de mensen daar te ontmoeten.
Ze waren niet op zoek naar politieke macht, maar ze wouden mensen vertellen over een geloof in God wat het leven van mensen zou gaan veranderen.
Jezus was niet zozeer gekomen om zijn idealen met de mensen te delen, maar Jezus was gekomen om hun leven te redden.

En vlak voordat Jezus teruggaat naar Zijn Vader in de hemel, geeft hij Zijn discipelen nog een grote en een belangrijke opdracht ‘ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen’.
Een grote opdracht, waarbij Jezus hen beloofd dat ze het niet alleen hoeven te doen.
Hij zal Zijn Geest sturen om ze er bij te helpen.
Deze opdracht lijkt nog onvoltooid. Nu zijn wij het die in de schoenen van de discipelen staan.
Wij mogen het evangelie delen met de mensen om ons heen.
Juist het verhaal van Pasen over de opstanding van Jezus uit de dood is zo prachtig om te delen.

Misschien moeten ook wij er de komende weken op uit. Niet zo zeer met onze idealen voor een beter Nederland, maar met ons verhaal over een God die van de mensen houdt.
Sterker nog, met het verhaal over een God die zóveel van de mensen houdt, dat Hij zelfs zijn eniggeboren Zoon voor ons wou geven.
Met een verhaal over hoop voor de toekomst.
Een eeuwig leven.

Die boodschap is pas écht een campagne waard en jij mag deze namens Hem voeren.

 

Ik voel mezelf een onderdeel van Jezus z'n campagneteam

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied Dit is Jezus:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):