Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken.
Als iemand in Mij blijft en Ik in Hem, zal Hij veel vrucht dragen.
Maar zonder Mij kun je niets doen.

Johannes 15:5

 

Waarom bid je datgene wat je bidt? Wat zijn je motieven bij het bidden?
Daar denk je vast niet altijd zo veel over na als je aan het bidden bent.
Is jouw motief om iets te vragen de eer van God? Is jouw motief om iets te vragen dat je graag vruchten voor God wilt voortbrengen?
Of zijn jouw motieven een stuk egoïstischer?

Je vraagt de Here of Hij je nieuwe kracht wil geven door het eten dat je krijgt.
Op dat moment vraag je je vast niet af: oké, maar wat wil ik dan doen met die kracht die God me geeft?
Je vraagt of God genadig je zonden wil vergeven, maar je vraagt je vast niet altijd af: wat gaat die genadige vergeving in mijn leven uitwerken?
Je bent in je gebed niet altijd gericht op de vruchten die jij voor God kunt voortbrengen. 

Daarom is het goed om dat stukje over de ware wijnstok nog eens te overdenken.
Ik ben de ware wijnstok, zegt Jezus, en mijn Vader is de landbouwer.
En jullie, mijn leerlingen, zijn de ranken aan de wijnstok.
Het gaat erom dat jullie vrucht dragen.
Dat is het doel van je leven: vrucht dragen.

En daarom is dat het belangrijkste om voor te bidden: dat je vruchten mag dragen, waar je God blij mee kunt maken.
Vandaar dat de Catechismus in de uitleg van het onze Vader zo vaak vraagt: geef dat wij….
Bijvoorbeeld: Geef dat wij U roemen en prijzen.
Of: Geef dat wij onze eigen wil verloochenen en uw wil doen.

Ik had het over het motief van je bidden. Dat het motief voor je gebed vooral moet zijn dat je vrucht draagt.
Maar ik moet daar nog wel iets bij zeggen.
Want wat Jezus het meest benadrukt in dit stukje is niet: “Draag veel vrucht!”
Maar: “Blijf in Mij!”

Dat is het belangrijkste motief voor je bidden en voor je leven: dat je Jezus wilt volgen.
Dat je Hem steeds voor ogen houdt.
En dan niet als een persoon uit het verleden.
Maar als de levende Heer, met wie je elke dag diep verbonden bent.
Het gaat om jouw liefdevolle relatie met Hem en om het volgen van Hem.

 

Als ik gericht ben op vrucht dragen, merk is dat het leven makkelijker wordt: zijn juk is licht

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Jesus bleibet meine Freude:

 

Podcast van de dag (40dagenhierennu.nl):