Vastentijd, veertigdagentijd of quadragesima is de periode die begint op Aswoensdag als voorbereiding op het Paasfeest (het feest waarop christenen vieren dat Jezus Christus na zijn kruisiging uit de dood is opgestaan).

De veertigdagentijd is een periode van vasten, inkeer en bezinning op de christelijke levenspraktijk. Omdat er vanouds op de zondag niet gevast wordt, is de totale duur van de vastentijd 40 dagen.

De laatste week vóór Pasen wordt niet meer gerekend tot de “veertigdagentijd”, maar tot de Goede week.

Onderstaande auteurs werken mee aan deze serie