… en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft.
Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer
en dank God, die uw Vader is, altijd in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Efeziërs 5:19-20

 

In de Bijbel worden we vaak opgeroepen om God te prijzen.
Misschien vind je dat mooi.
Maar het zou kunnen dat het je soms irriteert. Dat God zoveel eer voor zichzelf opeist.
Van mensen vinden we dat een irritante eigenschap: uit zijn op eigen eer.

Als Paulus oproept tot uitbundige lofprijzing voor God, noemt hij de Geest erbij.
Hij heeft het over liederen die de Geest je ingeeft.
En even daarvoor deed hij al deze oproep: “Laat de Geest u vervullen”.
Blijkbaar is juist in de lofprijzing de Geest dichtbij.

Als God Paulus deze oproep laat doen – zing voor God, prijs Hem! – dan heeft Hij dus de opbouw van ons geloof op het oog.
In de lofprijzing groeit ons geloof.
Juist als we Gods naam groot maken, wordt ons hart vervuld met de Geest, wordt ons hart vervuld met Gods liefde, Gods vreugde, Gods kracht.

God heeft onze lofprijzing niet nodig.
Wij kunnen God niet heerlijker en glorierijker maken dan Hij al is.
Ja, Hij geniet er wel van.
Onze gebeden worden in de Bijbel ook wel vergeleken met reukwerk.
Maar dat genieten heeft er dan toch vooral mee te maken dat Hij ons tijdens de lofprijzing dicht bij zich heeft.
Omdat de Geest erin mee komt.

Lofprijzing is goed voor onszelf, het tilt ons op.
Het geeft je blijdschap, nieuwe moed, inspiratie.
Vandaar dat we het zingen in de kerk echt missen!
Dat we nu niet tijdens het zingen samen worden opgetild, opgetild door de Geest.
Maar ook al zit met z’n allen zingen er de eerste tijd nog niet in, je kunt altijd manieren vinden om God te eren.
In je gebed, in je hart, al luisterend naar een lied of het thuis meezingend.
Of door een lofpsalm te bidden.

Daarin vol je Jezus na. Hij heeft vaak de loftrompet gestoken over zijn Vader.
Wij mogen Hem daarin navolgen.
Plus dat we alle reden hebben om ook Hemzelf, Jezus Christus, te prijzen.

 

Lofprijzing is een vast onderdeel van mijn gebed.

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Luisterlied: Psalm 145 (Psalmen voor nu):

 

vandaag geen podcast van 40dagenhierennu.nl – morgen weer!