Verzameling van de vragen bij de berichten:

Doe je mee?

40 dagen actief meelezen?

Wat gaat u doen?

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Lastig…

Er zijn dingen die menselijkerwijs niet te vergeven zijn

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Ik zie, ik zie…

Ik zie weinig van het werk van de Geest die mij steeds meer op Jezus Christus laat lijken

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Training

Geloof is te trainen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Roeping

God heeft mij geroepen om het voorbeeld van Jezus te volgen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Zegen

Ik ben een gezegend mens

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Beschermengel

Iedere christen heeft zijn eigen beschermengel

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Moi

Ik groet - uit principe - iedereen die ik tegenkom

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Eén, twee

Als ik boos ben, is dat terecht!

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Gaven zien

Anderen zien mijn gaven beter dan ikzelf

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Getuigen

Getuigen kunnen we allemaal!

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Campagne

Ik voel mezelf een onderdeel van Jezus z'n campagneteam

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Straatkrant

Omzien naar een ander zoals Jezus dat deed, is voor mij echt teveel gevraagd

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Qatar

Wie het WK 2021 in Qatar volgt maakt zich medeschuldig aan de 6500 doden

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Oprecht veinzen

Er is niets mis met bidden, bijbellezen en kerkgang uit gewoonte

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Loon

Een arbeider is zijn loon waard

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Trusten

Als je in het kleine niet te vertrouwen bent, dan ben je nooit te vertrouwen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Ontspullen

Minder is meer

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Leeg

Ik sta niet graag met lege handen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Logisch

Een kind snapt dat vertrouwen op God logisch is

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Loon

Nadenker...

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Stoplap

Ik gebruik God vaak als ‘stoplap’.

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Geven

Ervaar jij vaak dat geven gelukkig maakt?

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Tienden

10% van mijn inkomen geven is echt te veel gevraagd

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

5+2 =

De wetenschap dat God mijn gaven zegent, zorgt ervoor dat ik makkelijker geef

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Vrede

De vrouw wordt in dit verhaal gered door haar … ?

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Greg

"Opkomen voor de armen is geen liefdadigheid, maar rechtvaardigheid" (citaat van Gregorius de Grote)

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Uitnodiging

God geeft een feest. Kom je ook?

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Pas

Kostbare momenten zijn onbetaalbaar

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Boom

Je dag en nacht verdiepen in Gods woord is teveel gevraagd

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Zwaard

Elke tekst uit de Bijbel heeft een boodschap voor je leven

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Vragen

Als ik God daar nou een plezier mee, ga ik weer vaker bidden

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Blind

Ik vind het maar lastig om God blind te vertrouwen

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

 

Vrucht

Als ik gericht ben op vrucht dragen, merk is dat het leven makkelijker wordt: zijn juk is licht

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results

Lof

Lofprijzing is een vast onderdeel van mijn gebed.

Created with Perfect Survey

Statistics - View the results