Skip to content Skip to footer

PRIESTERSCHAP IN GODS SCHEPPING

GKv Aduard Kloosterstraat 15-17, Aduard, Groningen

Erik Pomp neemt ons mee naar Genesis 2:1-9 waar God zag dat het goed was. Daarmee introduceert hij het thema over schepping en klimaat.     De 4in1 Regiodienst: Samenwerking in de regio Westerkwartier Meer…

LIEFDE & WAARHEID

Gkv Enumatil Dorpsstraat 20,, Enumatil, Groningen

In Enumatil gaat Dennis van der Zee voor. Aan de hand van Daniël 4:16-24 wil hij insteken op de neiging om liefde & waarheid tegenover elkaar te zetten terwijl de Bijbel een andere weg wijst.…

DIEREN KIJKEN ONS AAN!

GKv Grijpskerk-Niezijl Groningerstraatweg 27, Grijpskerk

Pieter Kars van de Kamp wil meer vertellen over de zorg voor dieren. Wat zegt de Bijbel daar over?       De 4in1 Regiodienst: Samenwerking in de regio Westerkwartier Meer weten over deze diensten?…

GODS BESCHERMING TEGEN HET KWAAD

GKv Aduard Kloosterstraat 15-17, Aduard, Groningen

  Erik Pomp gaat in op Psalm 91 waar het gaat over engelen die je beschermen. Is dat wel te rijmen met ervaringen van lijden?       De 4in1 Regiodienst: Samenwerking in de regio…

WANNEER GOD WEGKIJKT

GKv Oldehove Julianastraat 25, Oldehove, Groningen

  Als het erop lijkt dat God wegkijkt. Jan Rozemullier hoopt het te hebben over God die zich verbergt of zich lijkt te verbergen.       De 4in1 Regiodienst: Samenwerking in de regio Westerkwartier…

HYPOCRISIE IN DE KERK

Gkv Enumatil Dorpsstraat 20,, Enumatil, Groningen

Dennis van der Zee van de NGK IJsselmuiden gaat voor en preekt uit Handelingen 4:36- 5:11 waar het gaat over de omgang met geld en over de dood van Ananias en Saffira.     De…

VOLKENMOORD IN NAAM VAN GOD?!

GKv Grijpskerk-Niezijl Groningerstraatweg 27, Grijpskerk

Pieter Kars van de Kamp bespreekt het gebod van God aan Israël om bij de inbezitname van het beloofde land de Kanaänieten uit te roeien.     De 4in1 Regiodienst: Samenwerking in de regio Westerkwartier…

BELASTING BETALEN AAN EEN HEIDENSE HEERSER?

GKv Aduard Kloosterstraat 15-17, Aduard, Groningen

Erik Pomp gaat in op een vraag die aan Jezus gesteld wordt in  Marcus 12:17: 'Mogen we de keizer belasting betalen?' 

DE SMALLE DEUR

Gkv Enumatil Dorpsstraat 20,, Enumatil, Groningen

Arjo Riemer hoopt het te hebben over de woorden van Jezus over een smalle deur die je binnen moet gaan. Die tekst kan je vinden in Lucas 13:24. 

DE COUP VAN ABSALOM

GKv Grijpskerk-Niezijl Groningerstraatweg 27, Grijpskerk

Het thema van deze preek over 2 Samuel 15:1-12 is: 'De coup van Absolom: een gekwetste zoon pleegt verraad'. Thijs van de Kamp gaat voor. 

VERRASSING… Voorganger ds. K.J. Bijleveld

GKv Oldehove Julianastraat 25, Oldehove, Groningen

Voor deze dienst in Oldehove is het thema, de ongemakkelijke tekst  voorganger :ds. K.J. Bijleveld Aanvang: 14:30 uur

GEDOOPT MET DE GEEST

GKv Grijpskerk-Niezijl Groningerstraatweg 27, Grijpskerk

Rudolf Bruijn gaat in op Handelingen 18:18-25 en 19:1-7. Daar brengt de Heilige Geest in Efeze een groep gelovigen tot volle kennis van Jezus Christus.