Het bijbelleesrooster ‘het beste nieuws’ begint met een mooie toekomstdroom (Jesaja 2:1-5) die Jesaja van God krijgt.

Het is wel een droom die volgt op een nachtmerrie! Want het toekomstvisioen had eigenlijk al werkelijkheid moeten zijn. God had graag gezien dat alle volken van de wereld naar Jeruzalem zouden komen omdat Hij als heilige God zo mooi samenleefde met zijn heilige volk. Iedereen zou het geheim van dat goede leven willen proeven en als pelgrim naar Jeruzalem afreizen. Daar bij het altaar in de tempel op de Sion zouden de volken verzoening, bevrijding, herstel en vergeving vinden. Maar het is er niet van gekomen.

Er is werkelijk helemaal niets waar de andere volken jaloers op zouden kunnen zijn. Het land is verdeeld en het noordrijk Israël is al van de wereldkaart geveegd. Het volk heeft zijn eigen god heel pijnlijk de rug toegekeerd voor de goden van de buurvolken en zich verlaagt tot waarzeggerij (Zie Jesaja 3). De koningen wringen zich in allerlei bochten en proberen via politieke verbondjes met dubieuze landen de dreiging van wereldmachten af te wenden.

Daarom doet Jesaja nog een laatste poging om de toekomstdroom van Gods missie voor de wereld via zijn volk alsnog dichterbij te laten komen: ‘Laat we leven in het licht van de Heer’. Dat klinkt mooi, maar als je Jesaja 6 leest, kom je er achter dat het licht van de Heer te maken heeft met zijn heiligheid. In Johannes 12:41 kan je ontdekken dat Jesaja toen de heilige majesteit van Jezus zag. Zijn heiligheid vraagt van jou dat je leeft in zijn licht (Jesaja 2:5). Zo gezien is dit visioen een goed begin van advent: leef in het licht en maak je klaar voor de koning van het licht!

Luister de podcast van TOMOS ‘Zeg maar niets meer’ over Jesaja 6 om te ontdekken wat Gods heiligheid betekent voor Jesaja’s roeping en jouw leven met God, je naaste en de schepping:

Klik op afbeelding om te luisteren naar de podcast

Luister de podcast van TOMOS

met Domi PK | ‘Zeg maar niets meer’

De schrijver van deze blog is Ds. P.K. van de Kamp

1e Zondag van Advent: 29 november 2020, 9.30 uur: P.K. van de Kamp & Bert Bulder

Ds. Pieter Kars van de kamp

Ds. Pieter Kars van de kamp

Predikant Grijpskerk-Niezijl

U kunt de kerkdienst volgen via het  YouTubekanaal.
Klik hier

Kerkdienst volgen

U kunt deze kerkdienst beluisteren  via kerkdienst gemist
Klik hier 

Kerkdienst volgen

Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn
boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen

3 En vele natien zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem.

4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natien. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des Heren.