Vooraf lezen: op het bijbelleesrooster van het advents- kerstproject ‘het beste nieuws’ van vrijdag 25 december 2020 staat Jesaja 55:1-9

Een nieuw verbond
1Hierheen! Hier is water, voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld. Koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld, koop wijn en melk zonder betaling.
2Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is, je loon besteden aan wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij, en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal.
3Leen mij je oor en kom bij mij, luister, en je zult leven. Ik sluit met jullie een eeuwigdurend verbond, als bevestiging van mijn liefde voor David.
4Hem heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties, als getuige voor de volken.
5Ook jij zult een volk ontbieden dat je nog niet kende, en een volk dat jou nog niet kende zal zich haasten om bij je te zijn, omwille van de HEER, je God, de Heilige van Israël, die je deze luister heeft verleend.
6Zoek de HEER nu hij zich laat vinden, roep hem terwijl hij nabij is.
7Laat de goddeloze zijn slechte weg verlaten, laat de onrechtvaardige zijn snode plannen herzien. Laat hij terugkeren naar de HEER, die zich over hem zal ontfermen; laat hij terugkeren naar onze God, die hem ruimhartig zal vergeven.
8Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.
9Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen.

Bekijk de uitzending voor een dienst passend bij Jesaja 55:5

‘David heb ik aangesteld als vorst en heerser over de naties als getuige voor de volken’:

1e Kerstdag 25 december 2020: P.K. van de Kamp

Klik op afbeelding om naar de uitzending te gaan.
De uitzending begint om 09.30 uur

Later op de dag zal er een kerstpodcast, die past bij het advents- en kerstrooster ‘het beste nieuws’ te luisteren zijn via:

Luister de kerstpodcast

met Domi PK | Het beste nieuws

Ds. Pieter Kars van de kamp

Ds. Pieter Kars van de kamp

Predikant Grijpskerk-Niezijl